У Java, яка різниця між динамічним зв'язуванням та переосмисленням методу?


Відповідь 1:
клас Animal {public void eat () {System.out.println ("Все"); }} клас Кінь поширює тварин {public void eat () {System.out.println ("Овочі"); }} тест класу {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = нова тварина (); obj.eat (); obj = новий Кінь (); obj.eat (); }}
Що-небудь Овочі

Відповідь 2:

Ви хотіли запитати різницю між "динамічним зв'язуванням" та методом "перевантаження"?

Оскільки переосмислення методу та "виклик віртуального методу" (динамічне прив'язування) є двома частинами поліморфізму Java, і вони "дещо відрізняються" від перевантаження методу: та сама назва методу, але інша підпис.


Відповідь 3:

Ви хотіли запитати різницю між "динамічним зв'язуванням" та методом "перевантаження"?

Оскільки переосмислення методу та "виклик віртуального методу" (динамічне прив'язування) є двома частинами поліморфізму Java, і вони "дещо відрізняються" від перевантаження методу: та сама назва методу, але інша підпис.