Чим відрізняються інститути від регулювання?


Відповідь 1:

Дюркгейм описав соціологію як науку про інститути, їх генезис та їх функції. То що таке установи в очах соціологів? Для соціологів інститути - це (i) соціальні форми, що відтворюють себе та (ii) керують поведінкою людей у ​​межах даної спільноти. Прикладами інститутів є уряди, сім'я, людські мови, університети, лікарні, бізнес-корпорації та правова система. Регулюючий режим - це інститут (на мові соціології).

Варто зазначити, що більшість економістів ігнорують установи. Основні економісти розглядають регулювання як правила та їх виконання. Ці правила встановлюються регуляторами за порадою всезнаючих економістів. Економісти не бачать (або не хочуть бачити) регуляторний режим як живу соціальну форму. Однак вони визнають існування явища, званого "регуляторним захопленням", внаслідок якого економісти та їхні регуляторні клієнти перекреслюють особливі інтереси. Тобто, регулятивний режим іноді, здається, має власний розум.